Nice Birthday Gift Ideas photos

Check out these birthday gift ideas images:

22. desember – December 22
birthday gift ideas
Image by Riksarkivet (National Archives of Norway)
Juletrepynting på Trafalgar Square 1947

Klare til å dekorere det norske juletreet på Trafalgar Square i 1947.

18. desember 1947 ankom for første gang en norsk julegran London for å bli plassert midt på Trafalgar Square. Det var bestyreren for Landslaget for reiselivets London-kontor, Per Prag, som fikk ideen til denne gaven i 1947, som et symbol på norsk-britisk vennskap. Treet var, og er fortsatt Oslo bys gave til Londons innbyggere hvert år.

Det første treet var 15 meter høyt og nøye utvalgt i Maridalen. Det ble fraktet med dampskipet ”Borgholm” til England, der ambassadør Preben Prebensen overrakte det til arbeidsminister Charles W. Key i en høytidelig seremoni 22. desember. Treet ble pyntet med 300 lys, en stjerne i toppen og sølvstrimler. Brenselsdepartementet ga dispensasjon slik at treet fikk elektriske lys, fordi det ikke kom inn under kategorien forretningsformål, men veldedighet. I følge avisreferatene gikk det et sus gjennom folkemassen på nærmere tusen mennesker da lysene ble tent.

Bildet er hentet fra arkivet etter Landslaget for reiseliv i Norge. I arkivet finnes blant annet et fotoalbum med foto og avisutklipp fra de to første årene med norsk julegran i London. Albumet ble gitt i gave til Per Prag på hans 75-årsdag i 1985, og ble senere avlevert til Riksarkivet sammen med arkivet.

Fotograf: Ukjent
Arkivreferanse: Pa0722_I1_1947_005

Decorating the Norwegian Christmas tree in Trafalgar Square, 1947
18 December 1947, a Norwegian christmas tree arrived for the first time in London, to be placed in the middle of Trafalgar Square. It was Per Prag, head of the London branch of the Norwegian Tourism Association, who got the idea for this gift in 1947, as a symbol of the friendship between Norway and Great Britain. The tree was, and still is, the city of Oslo’s gift to the inhabitants of London every year.

The first tree was 15 meters tall, and handpicked in Maridalen in Oslo. It was shipped with the steamer ”Borgholm” to England, where ambassador Preben Prebensen handed it over to minister of employment Charles W. Key in a solemn seremony 22 December. The tree was decorated with 300 candles, a star at the top and silver strips. The department of fuel provided an exemption so that the tree could have electric lights, as it didn’t come under the category business, but charity. According to the newspaper articles thecrowd of close to a thousand people was in awe when the lights were lit.

The photo is from the archive of the Norwegian Tourism Association. The archive includes a photo album with photos and press clippings from the first two years with a Norwegian christmas tree in London. The album was a gift for Per Prag on his 75th birthday in 1985, and was later given to the National Archives of Norway together with the archive.

Leave a Reply